De Open Deur is nu partner van MobilAnt vzw.
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws... volg ons op Facebook.


Om te praten over alles wat jou bezighoudt, bv.:

> kleine of grote zorgen
> alleen zijn, je eenzaam voelen
> verdriet, verwerking ervan, rouwen
> vragen of twijfels over jezelf of je toekomst
> moeilijkheden in je familie, met je partner, op het werk, ...
> ...

Wie zijn wij?

De Open Deur vzw is een plaats, waar iemand aanwezig is met tijd en aandacht om naar jou te luisteren.

Na vele jaren presentie op de Lijnwaadmarkt en daarna in de Pelgrimstraat in Antwerpen centrum, gaan we vanaf 10 maart 2023 verder aan de Plantin & Moretuslei 155, 2140 Antwerpen, waar we intrekken bij MobilAnt.

De medewerkers zijn vrijwilligers die daarvoor een gerichte opleiding kregen. Ze bieden een luisterend oor, geen pasklare antwoorden, noch juridisch advies of materiële hulp.

De Open Deur bestaat al sinds 1975 en wordt als vrijwilligersorganisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Wij zijn elke weekdag bereikbaar tussen 13u30 en 17u30. Uitgezonderd woensdag, zon- en feestdagen.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen is welkom!
De Open Deur is een pluralistische organisatie waar iedereen terecht kan, ongeacht zijn of haar godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging. Iedereen die op een bepaald moment behoefte heeft aan een gesprek is welkom, en dit zonder afspraak. Er zijn geen wachtlijsten.

Je kiest zelf of je één of meerdere malen langskomt. Het is de bedoeling dat jij aan het woord bent. Je mag je verhaal, zorgen, vragen, enz. vertellen aan iemand die aandachtig naar jou luistert zonder dat er een oordeel over je geveld wordt.

Wat kost het?

Niets!
De gesprekken die je met onze medewerker voert zijn volledig gratis en anoniem.

Waarom kom je naar De Open Deur?

Je kan bij ons terecht om (anoniem) te spreken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit kan zijn omdat je je eenzaam voelt, omdat je rondloopt met een vervelend gevoel, omdat je een vraag hebt waarop je geen antwoord vindt, omdat je een last moet dragen die zwaar op je schouders drukt of omdat je iets toch aan iemand wil toevertrouwen.

Onze medewerker staat in elk geval klaar om naar jou te luisteren.

Daarnaast beschikt De Open Deur over een ruime hoeveelheid informatie over zelfhulpgroepen en therapeutische hulpverlening.

Waarover kan het gesprek gaan?

De Open Deur biedt mensen een kans om erover te praten. Er is iemand bij wie je terecht kan met je verdriet, je twijfels, je stommiteiten, je liefdesperikelen, enz. Je kan er spreken over wat jij belangrijk vindt, over wat jou ergert, over die gevoelens die je niet met anderen kan delen ... In De Open Deur mag jij aan het woord zijn en kan je vertellen over de gewone alledaagse dingen, ook zware en pijnlijke ervaringen kunnen aan bod komen.

De medewerker is er voor jou. Jij staat centraal en jij beslist over het verloop van het gesprek. Er wordt volledige anonimiteit gegarandeerd. Hij of zij zal geen indiscrete vragen stellen.

Wanneer tijdens een gesprek blijkt dat mensen professionele medische en/of psychologische bijstand nodig hebben, wordt door de medewerkers naar specifieke hulpverlening doorverwezen.

Je kan samen met één van onze medewerkers een wandeling maken in het groen van één van de Antwerpse parken, terwijl er wordt geluisterd naar jouw verhaal. Net als bij de gesprekken op ons eigen adres, kan je tijdens een wandelgesprek praten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onze medewerker is er voor jou. Jij staat centraal en jij beslist over het verloop van het gesprek. De wandelgesprekken zijn gratis en vinden plaats in alle vertrouwen.

Waarom wandelgesprekken?

Voor veel mensen gaat praten makkelijker tijdens het wandelen, het is alsof je inwendig in beweging komt door te stappen.

Wandelen is een natuurlijk ‘antidepressivum’: het heeft een positief effect op je stemming en gedachten. Positieve gevoelens worden versterkt en tobben en angst nemen af. Bovendien is het goed voor onze gezondheid en heeft de natuur een rustgevend effect.

Is de drempel om ons luisterhuis binnen te stappen te groot voor jou, dan kan een wandelgesprek een alternatief zijn.

Waar en wanneer?

Wandelgesprekken vinden enkel plaats na het maken van een afspraak.

Een wandelgesprek is mogelijk op een weekdag van 10 tot 16u.

Praktisch

Voor een wandelgesprek maak je minimum 1 week op voorhand een afspraak. Dat doe je telefonisch, tijdens onze openingsuren.

Als je een afspraak maakt, zal je voornaam en GSM-nummer gevraagd worden, en wordt een datum, uur en plaats afgesproken.

Noteer goed in welk park het wandelgesprek doorgaat, vergewis je ervan of je er zeker kan geraken en dat het afspraakpunt duidelijk is.

Stadspark Antwerpen
Stadspark Antwerpen
Middenvijver Linkeroever
Middenvijver Linkeroever

Medewerkers

icoon

De Open Deur werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Onze medewerkers zijn geen psychologen, geen therapeuten noch psychiaters.
Het zijn mensen die empathisch aanwezig willen zijn met een onvoorwaardelijke aanvaarding van de bezoeker en hem/haar actief beluisteren met respect voor het uniek zijn van elke mens. Zij zijn niet directief: ze hechten belang aan de zelfredzaamheid van de bezoeker.
“Niet luisteren om te helpen, maar helpen door te luisteren…”.
Daar gaan we voor!

Echt luisteren is niet zo eenvoudig.
De kandidaat medewerkers krijgen een degelijke basisopleiding rond grondhoudingen en luistervaardigheden om invoelend naar mensen te luisteren.

Naast deze gerichte opleiding krijgt de nieuwe medewerker tijdens zijn eerste actieve participatiejaar in de werking een mentor toegewezen.
Verder voorzien wij in groepsintervisie en een voortgezette vorming gericht op kwaliteit van aanwezigheid en maatschappelijke (probleem) thema's.
De kosten van deze opleiding en de vormingssessies worden door De Open Deur gedragen.

Wij bieden onze medewerkers kans tot persoonlijke groei via onze opleidingen en voortgezette vorming, doorheen het contact in een fijne groep van gelijkgestemde medewerkers en niet in het minst, doorheen de gesprekken met onze bezoekers zelf.

Voel jij je hierdoor aangesproken? Wil je hierover meer weten?
Lees alvast wat volgt en neem contact met ons op.

icoon

Van kandidaat-medewerkers verwachten wij onder meer:

 • Een kennismakingsgesprek doorlopen waarin samen gepeild wordt naar geschiktheid en motivatie voor dit vrijwilligerswerk.
 • Een gerichte opleiding volgen (4 dagen gespreid over 4 opeenvolgende weken) op kosten van De Open Deur.
 • Gedurende minimum 2 jaar medewerker blijven (uitgezonderd overmacht).
 • Maandelijks 3 permanentiebeurten verzekeren (13u30 - 17u30) en dit onbezoldigd.
 • Maandelijks deelnemen aan afwisselend een vormingsavond en een groepsintervisie.
 • Bereidheid tot ‘beschikbaar zijn ' in De Open Deur (eventueel ook zonder dat bezoekers langs komen).
 • Loyaal engagement tot het waarmaken van de doelstellingen van De Open Deur.
 • Naleven van de verplichtingen (ook na het beëindigen van het engagement) tot geheimhouding t.o.v. derden van de inhoud van de gevoerde gesprekken en tot bescherming van de eigen anonimiteit en die van andere medewerkers.

Praktisch moeten kandidaten ervoor zorgen dat:

 • ze voldoende beschikbaar zijn om het engagement waar te maken
 • hun gezin- en werksituatie verenigbaar zijn met het medewerker zijn
 • ze geen andere persoonlijke doelstellingen hebben dan het medewerker zijn (vb. geen stage in het kader van een opleiding)
icoon

Wat bieden wij
aan onze medewerkers?

 • Voldoening door te luisteren naar mensen.
 • Gelijkgestemden rondom je.
 • Persoonlijke groei.
 • Een degelijke opleiding.
 • Voortgezette vorming.
 • Ondersteuning door een mentor en groepsintervisie.
icoon

Heb je belangstelling om medewerker te worden in De Open Deur?

Richt dan zonder uitstel je kandidatuur met vermelding van je persoonlijke gegevens (inclusief je telefoonnummer en emailadres) samen met je motivatie waarom je dit soort vrijwilligerswerk wenst te doen tot ons.

Na je kandidatuurstelling word je gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek.

Sponsoring

Wil u DE OPEN DEUR vzw steunen? Dan kan dit op verschillende manieren.

Indien u onze werking wil steunen kan dit via sponsoring. Dit kan gaan via een eenmalige of repetitieve storting op onze rekening.

Stortingen gebeuren op naam van DE OPEN DEUR vzw, met vermelding van "gift" op het rekening nummer: BE20 7895 3508 4956

Enkele mogelijkheden.

Periodieke opdracht

Met uw structurele gift kan u maandelijks onze werking steunen, zo heeft u op deze manier een impact op het leven van verschillende mensen. U kan daartoe een doorlopende opdracht starten via uw bank.

Gift naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis

Bij een huwelijk, geboorte, verjaardag, jubileum etc. kan u uw gasten vragen om in plaats van een geschenk te voorzien, een bedrag te storten op onze rekening: BE20 7895 3508 4956 met vermelding van gift.

Acties ten voordele van DOD

U kan altijd zelf één of andere benefietactie opzetten binnen uw eigen netwerk waarvan de opbrengst ten voordele van DE OPEN DEUR vzw bestemd wordt via overschrijving op onze rekening.

Testament/nalatenschap

U kan DE OPEN DEUR vzw opnemen als begunstigde via een legaat; modaliteiten zijn te bespreken met uw notaris.

MobilAnt vzw
MobilAnt vzw
MobilAnt vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt hen in het dagdagelijkse leven problemen overwinnen en vertrekt vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. MobilAnt wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren.
MobilAntw vzw
Tele-Onthaal
Tele onthaal
Bij Tele-Onthaal kan je anoniem terecht met al je vragen en problemen. Voor personen die nood hebben aan een gesprek, zonder specifieke leeftijdscategorie.
Tele onthaal
TEJO
TEJO
TEJO focust zich op jongeren die ergens mee zitten en nood hebben aan een babbel. Ze bieden gratis begeleiding aan door een professionele therapeut. Voor 10 tot 20 jarigen.
TEJO
JOG
JOG
Jongeren kunnen via e-mail met de vrijwilligers van de organisatie communiceren. Daarnaast wordt er ook de kans geboden tot een persoonlijk anoniem gesprek. De vrijwilligers zijn gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding en luisteren naar jongeren en hun problemen. Voor: 15 tot 25 jarigen.
JOG
JAC
JAC
Je kan bij hen informatie opzoeken, vragen stellen of een gewone babbel doen. Er wordt gekeken, samen met de jongere, wat het probleem is en er wordt een juiste begeleiding voor diverse omstandigheden aangegeven. Voor: vanaf 12 jaar
JAC Antwerpen
CAW Antwerpen
CAW Antwerpen
Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Het CAW is vlot bereikbaar, en de eerste hulp is gratis. Je kan gewoon langslopen tijdens de openingsuren. Een afspraak maken is mogelijk, maar hoeft niet. Je kan ons ook e-mailen, bellen of chatten met een hulpverlener.
CAW Antwerpen
Het roze huis
Het roze huis
Elke donderdag van 19 tot 21 uur kan je terecht in Het Roze Huis om (anoniem) te praten met de vrijwilligers van het onthaalteam. Met hen kan je praten over vragen in verband met seksualiteit, coming-out, gevoelens, etc. Je kan hen ook telefonisch bereiken om eventueel een afspraak te maken voor een gesprek op een ander moment. Voor: holebi’s en transgenders
Het roze huis
Centrum ter preventie van zelfdoding
De zelfmoordlijn
Personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst. Voor: Personen die kampen met zelfmoordgedachten, ook voor hun omgeving en nabestaanden
De zelfmoordlijn
Odos
Odos
Odos is een vereniging met als thema: de problematiek van ouders in een niet-conventioneel gezin.
Odos
De druglijn
De druglijn
Vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen? Gebruiker, partner, ouder, familielid, vriend of collega? De DrugLijn luistert naar jouw verhaal, zonder oordelen of veroordelen. Neem anoniem contact via telefoon, mail, chat of skype.
De druglijn

Met de gewaardeerde steun van:

Vlaamse overheid

Contacteer DE OPEN DEUR vzw

Als je verder nog vragen hebt kan je ons tijdens de vermelde openingsuren telefonisch bereiken, of stuur ons een mailtje...

Your message was sent, thank you!